top of page
  • bahacimustafaoglu

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

A)Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli veriler;


Kamu sağılığının korunması amacı ile,

Koruyucu hekimlik varsa,

Tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için,

Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yürütülmesi için,

Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

Ayrıca açık rıza gerekmez.


B)Sağlık ve cinsel hayatın dışındaki özel nitelikli kişisel veriler ise, (Örneğin, biyometrik veriler, adli sicil kaydı, sendika üyeliği gibi)


Ancak Kanunlarda ön görülmesi halinde,

Örneğin, çalışana ait sendikalılık bilgisinin özlük dosyasında Kanun gereği tutulması gerekir. Dolayısı ile kişinin rızası gerekmez.

Veya kişinin açık rızası varsa işlenebilir. Aksi takdirde işlenemezler.


25/01/2024

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

0 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

FUTBOLDA STORTİF CEZALAR

-Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlül

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE KULÜBÜN FESİH HAKKI

Aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder. Bu durumda kulüp sözleşmeyi fesih edebilir ve futbolcu sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edemez. a) Futbolcunun futbol faaliyeti

Comments


bottom of page