top of page
  • bahacimustafaoglu

ÖZEL OKULLARDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN TAZMİNAT SORUNLARI

Özel okullarda belirli süreli sözleşmeler ile çalışan öğretmenler daha önceki mahkeme ve Yargıtay kararları ile işe iade davası açabiliyorlar, kıdem ve ihbar tazminatları gibi tazminatlarını alabiliyorlardı.

 

Çünkü sözleşmeli öğretmenin işe iade davası açabilmek için diğer şartların yanında ayrıca belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor olması gerekmektedir. Belirli süreli sözleşme ile çalışanlar işe iade davası açamıyorlar ve ihbar tazminatı talep edemiyorlardı.

 

Yani sözleşmeli öğretmen belirli süreli sözleşme ile çalışıyor olsa bile, bu sözleşme belirsiz süreli iş sözleşme haline dönmüş ise bu durumda sözleşmeli öğretmen yine işe iade davası açabiliyor, ihbar tazminatı alabiliyordu.  

 

Özel Öğretim Kurumları Kanunu göre sözleşmeli öğretmenleri ile en az 1 yıl süre ile sözleşme yapılması gerekir. Ancak genelde kanundaki istisna kullanılarak 1 yıl değil, eğitim faaliyetinin yapıldığı süre olan 10 ay veya daha az süre ile sözleşme yapılmaktadır.

 

Böylece kıdem tazminatı ve işe iade davası için gerekli olan en az 1 yıl çalışma şartı sözleşmeli öğretmenler için gerçekleşmemiş oluyordu.

 

Ancak uygulamada iş mahkemeleri sözleşmeler 1 yılın altında yapılmış olsa bile iş ilişkisi devam ettiği için bu sözleşmeleri belirsiz süreli sözleşme olarak kabul ediyordu ve sözleşmeli öğretmenler için işe iade, kıdem ve ihbar tazminatına hükmediyordu.

 

Hukuk Genel Kurulunun kararına göre ise, ilk başta yapılan belirli süreli sözleşme sonradan yazılı olarak yine belirli süreli olarak yenilenmiş olsa bile veya sözleşme fesih edilmeyip kendiliğinden devam etmiş olsa bile, sözleşme yine de belirsiz süreli sözleşme haline dönmeyecek ve belirli süreli sözleşme olarak devam edecektir.  

 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı ile özel okullarda belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan öğretmenler işe iade davası açamayacaklar ve ihbar tazminatı alamayacaklardır. Eğer 1 yıl tamamlanmazsa kıdem tazminatı da alamayacaklardır.

 

Yeni bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bu karar bütün İş Mahkemelerini bağlamaktadır. 14/01/2019

2 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

FUTBOLDA STORTİF CEZALAR

-Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlül

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE KULÜBÜN FESİH HAKKI

Aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder. Bu durumda kulüp sözleşmeyi fesih edebilir ve futbolcu sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edemez. a) Futbolcunun futbol faaliyeti

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page