top of page
  • bahacimustafaoglu

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDEN ALINAN HARÇLAR

Kamuoyunda Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bilinen 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan inşaatlardan alınan harçlarla ilgili tartışmalar devam etmektedir.

 

Bu Yasa kapsamına yapılan inşaatlardan harç ve diğer vergiler alınmaz. Örneğin, devir harçları, tapu tescil harçları, ipotek tesis işlemleri, noter harçları, damga vergi, veraset ve intikal vergisi, Belediyece alınan ücretler alınmaz.

 

Uygulamada ise Belediyeler kendilerine ödenen ücretleri talep etmektedirler. Belediye ücretlerini ödemeyen müteahhitlerin inşaat ruhsatı verilmemektedir. Zaman ile yarışan müteahhitler ise Belediyeye itiraz edemiyorlar ve yasal işlemlere müracaat edemiyorlar.

 

Hatta müteahhitler için sadece inşaat ruhsatı almak değil, inşaat devam ederken ve Yapı Kullanma İzni alıncaya kadar Belediyelerle iyi geçinmek ve Belediye ile ihtilaf yaşamamak istiyorlar.

 

Bu nedenle müteahhitler Belediyenin istediği ama aslın istememesi gereken harçları ödemek zorunda kalıyorlar.

 

Fakat Yapı Kullanma İzninden sonra müteahhitler Belediyeden ve ilgili diğer kurumlardan ödedikleri vergi ve harçları geri isteyebilirler. 10/09/2019

5 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

FUTBOLDA STORTİF CEZALAR

-Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlül

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE KULÜBÜN FESİH HAKKI

Aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder. Bu durumda kulüp sözleşmeyi fesih edebilir ve futbolcu sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edemez. a) Futbolcunun futbol faaliyeti

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page