top of page
  • bahacimustafaoglu

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ

İş Kanununun 11. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre, İşçi ile işveren arasında yapılan iş sözleşmesinde her hangi bir süre belirtilmemiş ise veya yapılacak işin mahiyeti gereği iş kendiliğinden sona ermeyecek ise bu durumlarda “Belirsiz Süresi İş Sözleşmeleri” vardır.

 

Veya işçi ile işveren arasındaki sözleşme ilk başta “Belirli Süreli İş Sözleşmesi” olarak yapılmış olabilir. Ancak bu sözleşme süresi bittiği halde yazılı olarak tekrardan yenilenmiş ise veya yazılı olarak yenilenmesi bile iş ilişkisi devam etmişse, bu durumda “Belirli Süreli” olarak yapılan sözleşme artık “Belirsiz Süreli” sözleşme haline gelmiş olur.

 

İşçi ve işveren ilk başta iş sözleşmesini yaparken sözleşmeye verdikleri isim yani sözleşme metninin başında yazan isim veya sözleşmenin içeriğinde geçen isim önemli değildir.

 

Yani iş sözleşmesi yapılırken sözleşme metnine “Belirli Süreli İş Sözleşmesi” yazılmış olması o sözleşmeyi belirli süreli iş sözleşmesi yapmaz.

 

Taraflar arasında yapılan iş sözleşmesinin ismini, sözleşmesinin içeriği ve işin tanımlanması belirler.

 

Yine sözleşmenin niteliği belirlenirken, tarafların asıl iradeleri, işin niteliği, dürüstlük, hakkaniyet ve objektif kriterler önemlidir. 14/01/2019

1 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

FUTBOLDA STORTİF CEZALAR

-Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlül

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE KULÜBÜN FESİH HAKKI

Aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder. Bu durumda kulüp sözleşmeyi fesih edebilir ve futbolcu sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edemez. a) Futbolcunun futbol faaliyeti

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page