top of page
  • bahacimustafaoglu

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ

Belirli Süreli İş Sözleşmeleri, İş Kanunun 11. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre, Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi Belirli Süreli İş Sözleşmesi” dir.


İşçinin yaptığı işin niteliği gereği belirli süreli iş sözleşmeleri olabilir. Örneğin, yol, köprü gibi işlerde çalışan işçinin, bir sitenin bahçe düzenlemesini yapan işçinin, bir şirketteki bilgisayarlara yeni program yükleyen işçinin, yaptığı işin ne zaman biteceği bilinebilir veya öngörülebilir. Bu ve benzeri durumlarda iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmeleridir.


Veya işçinin ve işverenin kendi karar ve iradeleri ile sözleşmeyi ilk başta yaparken belirli süreli olacak şeklinde yapabilirler. Örneğin iş sözleşmesinin 01.01.2020 tarihinde biteceği kararlaştırılmış olabilir.


Ancak iş sözleşmesinin ismi önemli değildir. Önemli olan iş sözleşmesinin içeriğidir ve işin tanımlanmasıdır.


Çünkü iş sözleşmesi yapılırken sözleşme metnine “Belirli Süreli İş Sözleşmesi” yazılmış olması o sözleşmeyi belirli süreli iş sözleşmesi yapmaz.


Sözleşmenin niteliği belirlenirken, tarafların asıl iradeleri, işin niteliği, dürüstlük, hakkaniyet ve objektif kriterler önemlidir. 14/01/2019

1 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

FUTBOLDA STORTİF CEZALAR

-Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlül

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE KULÜBÜN FESİH HAKKI

Aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder. Bu durumda kulüp sözleşmeyi fesih edebilir ve futbolcu sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edemez. a) Futbolcunun futbol faaliyeti

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page