top of page
  • bahacimustafaoglu

EK ÖDEMELERDEN KESİLEN SİGORTA PRİMLERİNİN GERİ ÖDENMESİ

Sözleşmeli memurların sözleşmeli çalıştıkları dönemlerde aldıkları ek ödemelerden sigorta prim kesintileri yapılmaktadır.

 

Ancak bu kesintiler mevzuatlara uygun değildir, iade edilmesi gerekmektedir.

375 sayılı KHK ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararında Sözleşmeli Personele verilen ek ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz hükmü varken, 5510 sayılı kanunda sigorta primi kesintisi yapılabileceğine dair hüküm vardır. Bu iki farklı hüküm Maliye Bakanlığı ile SGK nın çelişmesine neden olmaktaydı.


Ancak konu ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı, özel kanun - genel kanun bağlamında Maliye Bakanlığının görüşünün esas alınması gerektiği yönünde karar vermiştir.

Bu doğrulta da sözleşmeli memurlar öncelikle Sosyal Sigortalar Kurumuna müracaat etmek gerekmektedir. Maalesef yapılan bu müracaatlara red cevabı verilmektedir.

 

Sosyal Sigortalar Kurumundan alınan red kararı üzerine İş Mahkemelerinde İstirdat Davası açılmalıdır.

 

Bu davada ek ödemelerden kesilen sigorta primleri ile kesinliği tarihinden sonraki aylarda başlamak üzere yasal faizleri talep edilmelidir.

 

Uygulamada bu davalar açılmaktadır ve İş Mahkemeleri davaları kabul etmektedir. 21/11/2018

0 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

FUTBOLDA STORTİF CEZALAR

-Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlül

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE KULÜBÜN FESİH HAKKI

Aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder. Bu durumda kulüp sözleşmeyi fesih edebilir ve futbolcu sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edemez. a) Futbolcunun futbol faaliyeti

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page