top of page
  • bahacimustafaoglu

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE KULÜBÜN FESİH HAKKI

Aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder. Bu durumda kulüp sözleşmeyi fesih edebilir ve futbolcu sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edemez.

 

a) Futbolcunun futbol faaliyeti dışında vaki hastalık veya istirahat halinin altı ayı aşması,

 

b) Futbolcunun en az altı ay müddetle kesinleşmiş hak mahrumiyeti veya müsabakadan men cezası almış olması,

 

c) Futbolcunun talimatlardaki yükümlülüklerini ağır surette ihlal etmesi,

 

d) Futbolcunun, Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı’na aykırı davranışları nedeniyle kesinleşmiş en az 4 resmi müsabakadan men cezası almış olması.

 

-Ancak kulüpler bu haklarını bu hallerin gerçekleşmesinden ve/veya bu durumun öğrenilmesinden itibaren 30 gün içerisinde futbolcuya noterden göndereceği ihtarname ile sözleşmenin haklı nedenle feshedildiğini bildirmesi gerekmektedir.

 

-Bu süre geçtikten sonra haklı nedenle fesih hakkı ortadan kalkar.

 

-Futbolcunun talimatlardaki yükümlülüklerini ağır surette ihlali halinde ya da futbolcunun sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi halinde, ilgili kulüp sözleşmeyi feshetmek arzusunda ise, futbolcuya noterden keşide edeceği bir ihtarname ile edimini 7 günden az olmamak kaydıyla uygun bir süre içerisinde yerine getirmesini bildirmek zorundadır.

 

-Futbolcu, söz konusu mehile rağmen edimlerini yerine getirmediği takdirde, kulüp mehilin sona ermesinden itibaren ancak 7 gün içinde noterden keşide edeceği bir ihtarname ile sözleşmesini feshedebilir.


28/02/2024

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

2 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

FUTBOLDA STORTİF CEZALAR

-Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlül

FUTBOLCULARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

-Karşılıklı sona erdirmenin kayıtlara işlenebilmesi için buna ilişkin sözleşmenin kulübü temsile yetkili kişileri belirleyen noter tasdikli imza sirküleri sureti ile birlikte TFF’ye FYS üzerinden diji

Comments


bottom of page