top of page
  • bahacimustafaoglu

FUTBOLCU TRASFER VE TESCİLDE ÖNEMLİ HUSUSLAR

-Bir futbolcu için, aynı anda birden fazla kulüp adına lisans verilemez.

 

-Bir futbolcunun, bir kulüpte profesyonel veya amatör olarak oynayabilmesi için ilk tescil işlemleri de dahil olmak üzere bağlı olduğu kulübü adına TFF nezdinde FIFA Kimlik numarası verilmek suretiyle elektronik tescil sistemine tescil edilmiş olması zorunludur.

 

-Futbolcular aynı sezon içerisinde, sözleşme yenileme ve vize işlemleri de dâhil olmak üzere, en fazla iki kulübe tescil edilebilirler. Aynı sezon içerisinde iki kulübe tescil edilen futbolcunun kulüplerden birinin resmi müsabakalarında oynamaması halinde tescil dönemleri içerisinde üçüncü bir kulübe transfer ve tesciline izin verilir.

 

-Bir sezon içerisinde aynı ligdeki iki kulübe tescil edilerek her iki kulübün resmi müsabakasında oynamış olan futbolcuların, üçüncü bir kulübe tesciline ve müsabakalara katılmasına, oynadığı ligden farklı bir lige transferi halinde izin verilir.

 

-Lisans işlemlerinde, yaş tashihleri dikkate alınmaz.

 

-Hiçbir kulüp veya futbolcu köprü transfer işleminde bulunamaz.

 

-Aksi ispat edilmediği sürece aynı futbolcunun iki ardışık transferinin 16 haftalık bir süre içinde gerçekleşmesi durumunda, bu iki transferde yer alan tarafların bir Köprü Transfer işleminde yer almış olduğu kabul edilir ve ilgililer hakkında Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.


28/02/2024

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

0 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

FUTBOLDA STORTİF CEZALAR

-Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlül

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE KULÜBÜN FESİH HAKKI

Aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder. Bu durumda kulüp sözleşmeyi fesih edebilir ve futbolcu sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edemez. a) Futbolcunun futbol faaliyeti

Comments


bottom of page