top of page
  • bahacimustafaoglu

GAYRİMENKULLERDE EL ATMA -1

Kamulaştırmasız el atmayı ikiye ayırarak incelemek gerekmektedir. Birincisi kamu gücünü elinde tutan idareler satın alma veya kamulaştırma gibi her hangi bir hukuki işlem yapmaksızın, bir kimsenin gayrimenkulüne el koyar ve bir şekilde o gayrimenkulü fiilen kullanmaya başlar. İşte kamulaştırmaksızın el atma tam da bu tanıma uymaktadır.

 

İkincisi ise, kamu gücünü elinde bulunduran idareler bu kez kişilere ait gayrimenkulleri fiilen kullanmamaktadır, gayrimenkul üzerinde her hangi bir yapılaşma yapılmamaktadır, gayrimenkulün her hangi bir şekilde kullanılması söz konusu olmamaktadır. Fakat kamu gücünü elinde bulunduran idare düzenleme yetkilerini kişilerin aleyhine olacak şekilde kullanmaktadırlar. Böylece gayrimenkulle ilgili olarak idarelerin yapmış oldukları bu düzenlemeler nedeni ile kişiler kendisine ait olan gayrimenkullerini kullanamamaktadırlar, bu gayrimenkullerine izin ve ruhsat alamamaktadırlar. İşte buna da fiili el atmadan farklı olarak hukuki el atma denmektedir. 30/11/2012

 

0 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

FUTBOLDA STORTİF CEZALAR

-Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlül

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE KULÜBÜN FESİH HAKKI

Aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder. Bu durumda kulüp sözleşmeyi fesih edebilir ve futbolcu sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edemez. a) Futbolcunun futbol faaliyeti

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page