top of page
  • bahacimustafaoglu

GAYRİMENKULLERDE EL ATMA - 2

Uygulamada fiili el atma ile ilgili yargılama süreçlerinde her hangi bir ihtilaf yoktur. Gayrimenkul sahipleri idareler aleyhine açtıkları davalar ile fiili el atma nedeni ile gayrimenkullerinin bedellerini idarelerden tahsil edebilmektedirler. Fakat idarelerin kişilerin gayrimenkulleri üzerinde fiili el atma yapmadıkları, sadece hukuki el atmanın söz konusu olduğu durumlarda ise ihtilaflar çıkmaktadır. Maalesef mahkemeler kişilerin gayrimenkulleri üzerinde idare tarafından fiili el atma yapılmadığını gerekçe göstererek açılan davaları kabul etmemektedirler, davalar red edilmektedir. Böylece kişiler gayrimenkullerinin bedellerini idarelerden tahsil edemedikleri gibi, gayrimenkullerini de kullanamamaktadırlar.

 

Fakat Yargıtayın yeni kararı ile artık idareler kişilere ait gayrimenkuller üzerinde fiilen kamulaştırma veya kamulaştırmasız el atma yapmamışlarsa bile, hukuken kamulaştırmasız el atma varsa, bu durumda da kamulaştırmasız el atma hükümlerinin uygulanabileceğini ve kişilerin gayrimenkullerinin bedellerinin ödenmesi gerektiğini belirtmiştir. 30/11/2012

0 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

FUTBOLDA STORTİF CEZALAR

-Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlül

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE KULÜBÜN FESİH HAKKI

Aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder. Bu durumda kulüp sözleşmeyi fesih edebilir ve futbolcu sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edemez. a) Futbolcunun futbol faaliyeti

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page