top of page
  • bahacimustafaoglu

İŞÇİDEN KAYNAKLANAN GEÇERLİ NEDENLER NELERDİR?

Eğer işçi geçerli nedenlerle işten çıkarılmış ise bu durumda İşe İade Davası açılamaz. Geçerli nedenler Kanunda tek tek sayılıp sınırlandırılmış değildir.


Ancak biz geçerli nedenleri ikiye ayırabiliriz. Birincisi, işçiden kaynaklanan nedenler, ikincisi de iş yerinden kaynaklanan nedenler.


İşçiden kaynaklanan bazı geçerli nedenler şunlar olabilir. Ancak biz yine de belirtelim ki, geçerli nedenlerin var olup olmadığını takdir etme hakkı yargılamayı yapacak olan mahkeme hakimine aittir.


İşçinin verimli çalışmaması, uyarılara rağmen işini aksatması, işe geç gelip erken çıkması, iş disiplinine uymaması, işe alınırken beyan ettiği özelliklere veya tecrübeye sahip olmadığının anlaşılması, işyerindeki eğitimlere katılmaması, işi öğrenememesi ve kendisini geliştirememesi, işe yatkın olmaması, zihinsel veya bedensel yetersizlik hallerinin var olması ile birlikte işçiye uygun başka işinde olmaması, iş yerindeki eşyalara veya demirbaşlara sürekli olarak zarar vermesi, ahlaki zayıflık içinde olması, iş yerinde rahatsızlık yaratacak şekilde iş arkadaşlarından borç para istemek, iş yerinde iş huzurunu bozacak derecede siyasi içerikli tartışmalar çıkartmak, iş akışını etkileyecek derecede sosyal medya ile meşgul olmak gibi nedenler geçerli nedenlerin var olması halinde işveren iş sözleşmesini fesih edebilir.

Eğer iş sözleşmesi işçinin davranışı, yetersizliği veya verimi nedeni ile fesih edilecekse öncesinde işçinin savunmasının alınması zorunludur.


Ancak işçinin zihinsel veya bedensel yetersizliği, iş arkadaşlarına veya amirlerine sıkça tartışmaya girişmiş olması halinde savunmanın alınması gerekli değildir. 03/12/2018

0 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

FUTBOLDA STORTİF CEZALAR

-Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlül

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE KULÜBÜN FESİH HAKKI

Aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder. Bu durumda kulüp sözleşmeyi fesih edebilir ve futbolcu sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edemez. a) Futbolcunun futbol faaliyeti

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page