top of page
  • bahacimustafaoglu

İŞE İADE DAVASI

İş sözleşmesi geçerli bir neden olmaksızın fesih edilen işçi İşe İade Davası açabilir. İşe İade Davası her durumda ve her zaman açılamaz. Şekil ve zaman açısından şartları vardır.


İşçi, iş sözleşmesi fesih edildikten sonra 30 gün içinde işe iade talebi ile arabulucuya başvurmak zorundadır. 


Eğer Arabuculuk görüşmeleri ile anlaşma olmaz ise bu durumda son arabuluculuk tutanağının düzenlenmesinden en fazla 2 hafta içinde İş Mahkemesinde İşe İade Davası açılmalıdır. 

30 günlük ve 2 haftalık süreler geçirilirse artık dava açılamaz. 


Her iş yeri için uygulanmaz. Ancak 30 ve üzerinde işçi çalıştıran iş yerleri için geçerlidir.

Yine işçi en az 6 aylık kıdemi sahip olması gerekir. 6 aydan az kıdeme sahip kişiler dava açamazlar.


İşçi, belirsiz süreli sözleşme ile çalışıyor olması gerekiyor. Eğer işçi belirli bir süre ile işe girmişse İşe İade Davası açamaz. Ancak ilk başta belirli süreli sözleşme olsa bile süre bittikten sonra işte devamlılık olmuş ve süreç içerisinde belirsiz süreli sözleşme niteliğini almış ise dava açabilir.


İşçi, geçerli bir neden olmadan işveren tarafından çıkarılmış olması gerekir. Eğer işçi istifa etmiş ise veya işveren geçerli bir neden ile sözleşmeyi fesih etmiş ise bu durumda İşe İade Davası açılamaz.


İş sözleşmesinin yazılı olarak fesih edilmemiş olması halinde geçerli fesih yoktur, bu durumda İşe İade Davası açılabilir.


Her çalışan İşe İade Davası açamaz. Örneğin, iş yerinin bütünün sevk ve idare eden işveren vekili veya yardımcısı ile, iş yerine işçi alma veya çıkartma yetkisine sahip kişiler dava açamazlar.


İspat yükü işverene aittir. İşveren geçerli nedenlerin var olduğunu bu nedenle iş sözleşmesinin fesih edildiğini ispat etmek zorundadır.


İşe İade Davaları iş yerinin bulunduğu yerdeki İş Mahkemelerinde açılmalıdır. 03/12/2018

0 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

FUTBOLDA STORTİF CEZALAR

-Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlül

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE KULÜBÜN FESİH HAKKI

Aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder. Bu durumda kulüp sözleşmeyi fesih edebilir ve futbolcu sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edemez. a) Futbolcunun futbol faaliyeti

Komentarze


Komentowanie zostało wyłączone.
bottom of page