top of page
  • bahacimustafaoglu

İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARI

İş sözleşmesinin geçerli sebeplerle fesih edildiğine kanaat getirilirse, İşe İade Davası red edilecektir. Artık bu durumda İşe İade Davasının sonuçları değil, iş sözleşmesinin haklı veya haksız feshin sonuçları üzerinde durulacaktır.

 

Eğer iş sözleşmesi geçerli neden olmaksızın fesih edildiğine kanaat getirilirse, İşe İade Davası kabul edilecektir. Bu durumda;

 

İşçi İşe İade Davası kesinleştikten 10 gün içinde işe başlamak için işverene müracaat etmelidir. Aksi halde iş sözleşmesi geçerli nedenlerle fesih edilmiş kabul edilir ve iş güvencesi tazminatlarından faydalanamaz.

 

İşçi süresi içinde işe başlamak için işverene müracaat etmiş ise, işveren bir ay içinde işçiyi işe başlatmak zorundadır. İşveren işe başlatmaz veya işçinin müracaatını cevapsız bırakırsa bu durumda mahkeme kararında tespit edilen iş güvencesi tazminatlarını ödemek durumunda kalır. 

 

Eğer işveren işçiyi işe başlatmış ise bu durumda işçi eğer almış ise ihbar ve kıdem tazminatını geri işverene iade edecektir. Veya işçiye yapılacak ödemelerden mahsup edilecektir. Yani işçi hem işe başlayıp hem de almış olduğu tazminatlar kendisinde kalamaz.

 

İşe İade Davaları uzun süreceği için dava süresince işçi yeni bir başka işte çalışabilir. Ancak işçiye ödenecek tazminat miktarlarında işçinin işe başladığı tarihte dikkate alınmalıdır. Yani işçi daha az tazminat alacaktır.

 

Eğer işçi işten çıkarıldıktan sonra işsizlik maaşı almış ise ve işe iade kararı verilmiş ise bu durumda almış olduğu işsizlik maaşını iade etmelidir. Aksi halde hem İşe İade davasından 4 aylık maaş almış hem de işsizlik sigortasından 4 ay maaş almış durumuna düşecektir.

 

İşe İade Davasında mahkeme işçinin çalışamadığı aylar için 4 ay maaş tespit edecektir. Yine işe başlatılmaması halinde ödenmesi için kıdemine göre en fazla 8 maaş kadar tazminat tespit edecektir.

 

Eğer işveren işçiyi işe başlatmış ise bu durumda sadece 4 aylık maaş ödeyecektir. Ayrıca 8 aya kadar tespit edilebilen tazminat miktarı ödenmeyecektir. 03/12/2018

0 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

FUTBOLDA STORTİF CEZALAR

-Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlül

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE KULÜBÜN FESİH HAKKI

Aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder. Bu durumda kulüp sözleşmeyi fesih edebilir ve futbolcu sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edemez. a) Futbolcunun futbol faaliyeti

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page