top of page
  • bahacimustafaoglu

İŞVERENDEN KAYNAKLANAN GEÇERLİ NEDENLER NELERDİR?

Eğer işçi geçerli nedenlerle işten çıkarılmış ise bu durumda İşe İade Davası açılamaz. Geçerli nedenler Kanunda tek tek sayılıp sınırlandırılmış değildir.

 

Ancak biz geçerli nedenleri ikiye ayırabiliriz. Birincisi, işçiden kaynaklanan nedenler, ikincisi de işyerinden kaynaklanan nedenler.

 

İşverenden kaynaklanan bazı geçerli nedenler şunlar olabilir. Ancak biz yine de belirtelim ki, geçerli nedenlerin var olup olmadığını takdir etme hakkı yargılamayı yapacak olan mahkeme hakimine aittir.

 

Ekonomik kriz nedeni ile işçi çıkarılması zorunluluğu, iş kaybı, talep ve siparişlerin azalması, piyasaların daralması, ülkenin içinde sürekli hale gelmiş olağanüstü durumların ortaya çıkması, işyerinin yeniden düzenlenmesi ve işçinin çalıştığı bölümün kapatılmış olması, ülke içinde ekonomik krizin var olması, ham madde veya sıkıntısı gibi nedenlerle üretim yapılamaması, yeni çalışma yöntemleri veya teknolojik gelişmeler nedeni ile işçiye iş verilememesi gibi sebeplerin var olması halinde işveren geçerli nedenlerle iş sözleşmesini fesih edebilir.  

 

Yine özelleştirilen bir iş yerinde istihdam fazlası personelin ortaya çıkması halinde de iş sözleşmesi geçerli neden ile fesih edilebilir. 

 

İşveren bu geçerli sebeplerin var olduğunu ispat etmek zorundadır. İşveren fesih hakkını kötüye kullanamaz, yani ancak en son zorunluluk halinde iş sözleşmesi fesih edilebilir.

 

İş yerinden kaynaklanan nedenlerle iş sözleşmesi fesih edilecekse işçinin savunulmasının alınması gerekmez. 03/12/2018

 

                                        

1 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

FUTBOLDA STORTİF CEZALAR

-Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlül

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE KULÜBÜN FESİH HAKKI

Aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder. Bu durumda kulüp sözleşmeyi fesih edebilir ve futbolcu sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edemez. a) Futbolcunun futbol faaliyeti

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page