top of page
  • bahacimustafaoglu

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kamulaştırmasız el atma, özel mülkiyete sahip olan gayrimenkullerin kamu tarafından bedeli ödenmeksizin ve her hangi bir yargı kararı olmaksızın kullanılması demektir.

 

Kamulaştırmasız el atma davaları için kamunun gayrimenkulü fiilen kullanıyor olması gerekmektedir. Bu davalar gayrimenkulün bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir.

 

Eğer fiilen kullanım yoksa bu durumda hukuki el atma vardır. Hukuki el atmaların yargılaması İdare Mahkemelerinde imar planlarının iptali veya tam yargı davaları şeklinde olmaktadır. 

 

Kamulaştırmasız el atma davası açmadan önce uzlaşma prosedürünün tamamlanmış olması gerekmektedir. Uzlaşma prosedüründeki 6 aylık ve 3 aylık sürelere dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

Kamulaştırmasız el atma davalarında güncel değerlerin hesaplanması ve dava tarihinden itibaren de yasal faiz talepleri olmalıdır.

 

Davanın kime karşı açılacağının tam olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Yani el atmanın hangi kurum tarafından yapıldığının tam olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Genellikle kamu kurumları karıştırılmaktadır, doğru olarak tespit edilememektedir. Örneğin ilçe, il veya büyükşehir belediyeleri karıştırılmaktadır.

 

İlk etapta dava açılırken kısmı dava açmak gerekmektedir. Bilirkişi raporundan sonra gayrimenkulün kullanılan metre kare yüzölçümü ile değeri tespit edildikten sonra talepler artırılmalıdır. 20/11/2018

0 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

FUTBOLDA STORTİF CEZALAR

-Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlül

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE KULÜBÜN FESİH HAKKI

Aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder. Bu durumda kulüp sözleşmeyi fesih edebilir ve futbolcu sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edemez. a) Futbolcunun futbol faaliyeti

bottom of page