top of page
  • bahacimustafaoglu

KARŞILIKSIZ ÇEKTE CEZA VAR MIDIR?

Çek Kanununda yapılan değişiklik ile karşılıksız çeklere adli para cezası getirilmiştir. Yine devamında verilen adli para cezasının ödenmemesi halinde ise bu para cezası hapis cezasına dönmektedir.

 

Ancak adli parası cezası ödenirse hapis cezası kalkmaktadır. Fakat adli para cezası ödense bile çek bedeli ödenmiş olmaz, çek için yapılan icra işlemleri aynen devam eder.

 

Bu cezalar için ön ödeme, uzlaşma, hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya kamu yararına çalıştırma tedbirleri uygulanmaz.

 

Bu hüküm yani adli para cezasının hapis cezasına çevrileceği hükmü, kanun değişikliğinin yapıldığı tarih olan 15/07/2016 tarihinden sonra yazılan çekler için geçerlidir. Öncesinde yazılmış çekler için ise her hangi bir para veya hapis cezası yoktur.

 

Eğer çeki keşide eden şirket ise ve çeki imza eden yetkili sonradan değişmiş ise, çek tarihi itibari ile karşılığına bankada hazır etmeyen yetkilisi hakkında dava açılır.

 

Önceleri Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen karşılıksız çek davaları artık İcra Mahkemelerinde görülür.

 

Karşılıksız çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer, hesap sahibi firmanın yerleşim yeri ve şikayetçinin yerleşim yerleri yetkili yerlerdir. 22/11/2018

0 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

FUTBOLDA STORTİF CEZALAR

-Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlül

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE KULÜBÜN FESİH HAKKI

Aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder. Bu durumda kulüp sözleşmeyi fesih edebilir ve futbolcu sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edemez. a) Futbolcunun futbol faaliyeti

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page