top of page
  • bahacimustafaoglu

KİŞİSEL VERİLEN İHLALİ CEZA MAHKEMESİ KARARI

Somut dava verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçuna ilişkindir. Aynı siyasi partiye mensup sanıkların fikir ve eylem birliği içinde katılanların kişisel veri niteliğindeki TC kimlik numarasını ele geçirip, katılanların yargılandıkları dava dosyasına ilişkin kayıtlara ulaşıp bu kayıtları diğer bir siyasi partinin seçim mitingi sırasında dağıttıkları iddia edilen olayda yerel mahkemenin sanıkların eyleminin TCK’nın 136/1 maddesinde düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu kapsamında kaldığına ilişkin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir. 


25/01/2024

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

0 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

FUTBOLDA STORTİF CEZALAR

-Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlül

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE KULÜBÜN FESİH HAKKI

Aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder. Bu durumda kulüp sözleşmeyi fesih edebilir ve futbolcu sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edemez. a) Futbolcunun futbol faaliyeti

Comments


bottom of page