top of page
  • bahacimustafaoglu

KİŞİSEL VERİLER İHLALİ EMSAL CEZA MAHKEMESİ KARARI

Sanıkların sahibi olduğu www.zevce.com. adlı internet sitesinden erotik içerikli yayın da yapıldığının anlaşılması karşısında, suç tarihinde TRT haber spikeri olan katılanın fotoğrafının aynı sitede gösterilmesinin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide eden davranış olduğu, bu nedenlerle de sanıkların eylemlerinin hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,


Yasaya aykırı ve katılan …. vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA,


yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.

0 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

FUTBOLDA STORTİF CEZALAR

-Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlül

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE KULÜBÜN FESİH HAKKI

Aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder. Bu durumda kulüp sözleşmeyi fesih edebilir ve futbolcu sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edemez. a) Futbolcunun futbol faaliyeti

Comments


bottom of page