top of page
  • bahacimustafaoglu

KİŞİSEL VERİLERİN İHLALİ CEZA MAHKEMESİ KARARI

Kendisini öğretmen olarak tanıtıp bir grup kız öğrencinin kişisel veri niteliğindeki adı, soyadı ve telefon numarasını hukuka aykırı olarak ele geçirip mağduru telefon ile arayan sanığın eyleminin, iddianamede fiilin tarif edildiği de nazara alınıp, ek savunması alınmak suretiyle, verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçunu oluşturacağı gözetilmeden, mağdurun kendisinin müdür yardımcısı olmadığını anlayıp telefonunu kapatması nedeniyle özel hayata müdahalede bulunulmaması gerekçesiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan beraatine karar verilmesi isabetli görülmemiştir. 


25/01/2024

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

0 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

FUTBOLDA STORTİF CEZALAR

-Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlül

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE KULÜBÜN FESİH HAKKI

Aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder. Bu durumda kulüp sözleşmeyi fesih edebilir ve futbolcu sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edemez. a) Futbolcunun futbol faaliyeti

Comments


bottom of page