top of page
  • bahacimustafaoglu

KİŞİSEL VERİLERİN İHLALİ EMSAL CEZA MAHKEMESİ KARARI

Sanığın, ayrı yaşadığı eşinin kendisinde kayıtlı olan kişisel veri niteliğindeki telefon numarasını, onun rızası dışında facebook isimli sosyal paylaşım sitesi üzerinden oluşturduğu profil ile herkesin görebileceği bir biçimde yayma biçiminde gerçekleşen eyleminde, TCK'nın 136/1. maddesinde düzenlenen “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçunun oluşacağı gözetilmeden kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırıdır. 


25/01/2024

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

0 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

FUTBOLDA STORTİF CEZALAR

-Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlül

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE KULÜBÜN FESİH HAKKI

Aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder. Bu durumda kulüp sözleşmeyi fesih edebilir ve futbolcu sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edemez. a) Futbolcunun futbol faaliyeti

Commenti


bottom of page