top of page
  • bahacimustafaoglu

KİSİSEL VERİLEN İHLALİ EMSAL CEZA MAHKEMESİ KARARI

Dosya kapsamına göre; sanığın, katılanın ilişkilerini sona erdirmesinden sonra beraberlikleri döneminde onun rızası kapsamında çektiği çıplak resimlerini ifşa etmesi şeklinde sübutu kabul edilen eyleminin TCK’nın 134/2. madde ve fıkrasında düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde TCK’nın 136/1. madde ve fıkrasında düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkumiyete karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. 


25/01/2024

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

0 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

FUTBOLDA STORTİF CEZALAR

-Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlül

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE KULÜBÜN FESİH HAKKI

Aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder. Bu durumda kulüp sözleşmeyi fesih edebilir ve futbolcu sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edemez. a) Futbolcunun futbol faaliyeti

Comments


bottom of page