top of page
  • bahacimustafaoglu

KİŞİSEL VERİLERDE İDARİ YAPTIRIMLAR


2024 yılı için Kişisel Verilerin İhlali halinde uygulanacak idari yaptırım alt ve üst sınırları belirlendi. Buna göre;


Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak idari para cezasının tabanı 47.303,00 TL ve tavanı 946.308,00 TL,


Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak idari para cezasının tabanı 141.934,00 TL ve tavanı 9.463.213,00 TL,


Kurul kararlarını yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak idari para cezasının tabanı 236.557,00 TL ve tavanı 9.463.213,00 TL,


Veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenlere uygulanacak idari para cezasının tabanı 189.245,00 TL ve tavanı 9.463.213,00 TL olarak belirlendi.


25/01/2024

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

1 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

FUTBOLDA STORTİF CEZALAR

-Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlül

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE KULÜBÜN FESİH HAKKI

Aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder. Bu durumda kulüp sözleşmeyi fesih edebilir ve futbolcu sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edemez. a) Futbolcunun futbol faaliyeti

Comments


bottom of page