top of page
  • bahacimustafaoglu

PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR - 2

-Sözleşmelerin, imzalandıkları transfer ve tescil dönemi içerisinde ilgili kulüp tarafından tescil işlemi için TFF’ye FYS üzerinden dijital olarak sunulması zorunludur.

 

-Süper Lig Kulüpleri veya bu kulüpler ile sözleşme imzalayan futbolcular, tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nın EK-XII’si uyarınca sözleşmelerin takım harcama limitini aşıp aşmadığına karar verilebilmesi için transfer ve tescil dönemlerinin son günü en geç saat 18:00’e kadar Kulüp Lisans Kurulu’na sunmak zorundadır.

 

-Belirtilen saate kadar sunulmayan sözleşmeler Kulüp Lisans Kurulunca değerlendirilmez.

 

-Futbolcu ile mevcut kulübü transfer ve tescil dönemi ile bağlı kalmaksızın sözleşme imzalayabilir.

 

-Mevcut kulüp ile imzalanan yeni sözleşmenin tescili esnasında, imzalandığında yürürlükte olan sözleşmenin bakiye süresi ile yeni sözleşmenin süresi birlikte dikkate alınır ve toplam sürenin beş yılı aşması halinde yeni sözleşme, toplamda beş yılı aşmayan kısım için tescil edilir.

 

-Ancak, yürürlükte olan sözleşme sezon sonunda sona erecek ise, mevcut kulüple beş yıl süreli olarak yapılan yeni sözleşme tescil edilir.

 

-Bir futbolcunun aynı sezon için birden fazla kulüp ile sözleşme yapması halinde herhangi bir kulüp adına tescil yapılmaz.

 

-Uyuşmazlığın taraflar arasında ilgili transfer ve tescil dönemi içerisinde çözüme kavuşturulamaması halinde futbolcu, ilgili transfer ve tescil döneminin başlangıcından itibaren 12 ay süreyle hiçbir kulüpte oynayamayacağı gibi ikinci sözleşmeyi yapan kulüp hakkında da Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.


28/02/2024

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

0 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

FUTBOLDA STORTİF CEZALAR

-Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlül

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE KULÜBÜN FESİH HAKKI

Aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder. Bu durumda kulüp sözleşmeyi fesih edebilir ve futbolcu sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edemez. a) Futbolcunun futbol faaliyeti

Comments


bottom of page