top of page
  • bahacimustafaoglu

VERBİS NEDİR?

Verbis, kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kayıt olmaları gereken Kişisel Verileri Koruma Kurumu bünyesinde oluşturulmuş kayıt sistemidir. 


25 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon TL'Den yüksek olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumluları VERBİS'e kayıt olmak zorundadırlar.


VERBİS'e kayıt olmak zorunda olup kayıt yaptırmayanlar için Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yüksek miktarda idari para cezaları verilmektedir.


Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından verilen idari para cezalarına karşı mahkemelerde iptal davaları açılabilmektedir.


25/01/2024

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

0 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

FUTBOLDA STORTİF CEZALAR

-Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlül

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE KULÜBÜN FESİH HAKKI

Aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder. Bu durumda kulüp sözleşmeyi fesih edebilir ve futbolcu sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edemez. a) Futbolcunun futbol faaliyeti

Comentários


bottom of page