top of page
  • bahacimustafaoglu

YENİ ÇEK KANUNU İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

6273 sayılı kanun ile Çek Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır.

 

Bu kanun ile Türk Ticaret Kanununun 814. maddesi de değişmiştir. Buna göre çeklerdeki 6 aylık zamanaşımı 3 yıla çıkarılmıştır.

 

Artık çeklerin üzerindeki genellikle vade tarihi olarak bilinen düzenleme tarihinden önce bankaya ibraz edilemeyecekler.

 

Muhatap bankaların her bir çek yaprağı için ödemekle yükümlü oldukları tutar için 5 yıllık zamanaşımı süresi getirilmiştir. Öncesinde bu süre 10 yıl idi. 

 

Bu kanuna göre artık karşılıksız çeklere adli para cezası verilmekte,ceza ödenmediği takdirde hapse çevrilmektedir. 

 

Karşılıksız çeklerdeki 6 aylık şikayet süresi 3 aya indirilmiştir. Ancak çekin arkasında cirosu bulunan üçüncü kişiler için bu süre 1 yıldır.

 

Çekler üzerindeki düzenleme tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde bankaya ibraz edilmelidir. Aksi taktirde bu çekler yasal olarak çek vasfını yitirirler. 21/11/2018

0 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

FUTBOLDA STORTİF CEZALAR

-Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlül

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE KULÜBÜN FESİH HAKKI

Aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder. Bu durumda kulüp sözleşmeyi fesih edebilir ve futbolcu sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edemez. a) Futbolcunun futbol faaliyeti

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page