top of page
  • bahacimustafaoglu

YENİ KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI NELER GETİRDİ? -4

Hisseleri oranına salt çoğunluk ile karar alan malikler tarafından, alınan karar ve anlaşma şartlarını ihtiva eden teklif veya teklifin görüşüp öncelenebileceği yer, salt çoğunlukla alınan karara katılmayan malikleri, noter vasıtası ile veya ilgili muhtarlıkta 15 gün süre ile ilan edilmek sureti ile bildirilir.

 

Bu Kanun kapsamındaki alanlar ve parsellere ilişkin olarak onaylanan imar ve parselasyon planları, ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde on beş gün süreyle ilan edilir.

 

Öncesinde riskli yapı nedeni ile yıkılan binalar doğal olarak arsa haline geliyordu ve her bir hak sahibi arsada hissedar oluyordu. Arsalar hisseli olması halinde ortaklığın giderilmesi davası açılamıyordu.

 

Ancak yeni getirilen değişiklikle Kanun kapsamında yapıların yıktırılmasından sonra arsa haline gelen taşınmazda ortaklığın giderilmesi için 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre dava açılabilecektir.

 

Ortaklığın giderilmesi için dava açılmış olması, bu Kanun kapsamında hisseleri oranında paydaşların salt çoğunluğu ile karar alınmasına ve bu karara göre işlem yapılmasına engel değildir.


01/02/2024

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

0 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

FUTBOLDA STORTİF CEZALAR

-Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlül

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE KULÜBÜN FESİH HAKKI

Aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder. Bu durumda kulüp sözleşmeyi fesih edebilir ve futbolcu sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edemez. a) Futbolcunun futbol faaliyeti

Comentarios


bottom of page