top of page
  • bahacimustafaoglu

YENİ KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI NELER GETİRDİ? -5

Hisseleri oranında paydaşların salt çoğunluğu ile alınan karara katılmayanların arsa payları, Başkanlıkça rayiç değeri tespit ettirilerek ve bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.

 

Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde bu paylar, riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında tespit edilen rayiç bedeli dönüşüm projesini gerçekleştirecek olan Başkanlık, idare veya TOKİ tarafından ödenmek suretiyle satın alınır.

 

Hak sahibinin borçlanmasının gerekmesi durumunda borçlanma bedeli üzerinden hak sahibi ile sözleşme yapılır ve borçlanma bedelinin tamamı ödenmeden tapudan ferağı verilmez, yani tapu eski hak sahibine geçmez.

 

Hak sahibine düşecek bağımsız bölümün Başkanlıkça belirlenen süreler içerisinde teslim alınmaması dururumda, hak sahibinin bağımsız bölümü üzerindeki hakkı sona erer. Dönüşünden önceki taşınmazın değeri güncellenerek hak sahibi adına açılacak vadeli bir hesaba yatırılır ve bu durum hak sahibine bildirilir.

 

Ancak hak sahiplerinin yeni tapu bedelleri neye göre belirlenecek, yine tebligat düzenlemesine göre hak sahiplerinin tebligatlardan ve bildirimlerden haberdar olmaması ihtimali çok yüksektir.

 

Hak sahiplerinin hakkını teslim almaması veya alamaması halinde hakkının sona erecek olması kabul edilemez bir düzenlemedir.


01/02/2024

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

0 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

FUTBOLDA STORTİF CEZALAR

-Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlül

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE KULÜBÜN FESİH HAKKI

Aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder. Bu durumda kulüp sözleşmeyi fesih edebilir ve futbolcu sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edemez. a) Futbolcunun futbol faaliyeti

bottom of page