top of page
  • bahacimustafaoglu

YENİ KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI NELER GETİRDİ? -2

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu ve bu kurula çok geniş yetkiler verildi. Belediyeler birçok konuda devre dışı bırakıldı artık rezerv alanı ilan edilen yerler için süreci bu Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yürütecek.

 

Riskli yapılın tespiti, yıkımı, rezerv alanı ilan edilmesi ve sonraki imar süreçleri Kentsel Dönüşüm Başkanlığına devir edildi.

 

Artık sadece eski ve riskli yapılar değil üzerinde bina olmayan boş arazilerde rezerv alanı olarak ilan edilebiliyor ve rezerv alanı olarak ilan edildiğinde bu taşınmazlar ile ilgili tüm yetkiler yeni kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlıklarına geçiyor.

 

Boş araziler değil üzerinde bina olan arazilerde rezerv alanı olarak ilan edilebildiği için bu binalardaki vatandaşların mülkiyet haklarının ellerinden alınması veya kısıtlanması söz konusudur.

 

Riskli yapının tespiti veya rapor alınması için bazı idari ve polisiye önlemler getirildi. Artık polis zoru ile de ilgili binaya, meskenlere, iş yerlerine girilebilir, riskli yapı tespiti için teknik incelemeler yapılabiliyor.

 

Riskli yapı tespiti süresi 30 günden 15 günü indirildi. Riskli yapı tespitine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerince 15 gün içinde itiraz edilebilir.


01/02/2024

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

0 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

FUTBOLDA STORTİF CEZALAR

-Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlül

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE KULÜBÜN FESİH HAKKI

Aşağıdaki haller sözleşmenin feshi için haklı neden teşkil eder. Bu durumda kulüp sözleşmeyi fesih edebilir ve futbolcu sözleşmeden kaynaklanan haklarını talep edemez. a) Futbolcunun futbol faaliyeti

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page