top of page
Kitapların Üzerinde Hakim Tokmağı

Amatör bir futbolcu, 15 yaşını doldurmuş olması kaydıyla, TFF talimat hükümlerine uygun olarak profesyonel futbolcu statüsünü kazanabilir.

 

18 yaşın altındaki amatör futbolcular profesyonel futbolcu olabilmeleri için tescilli oldukları kulübün yazılı muvafakatini almaları zorunludur.

 

Kulüpler, en az 6 ay süre ile kendisinde tescilli olan amatör futbolcuları ile tescil dönemleriyle sınırlı olmaksızın profesyonel sözleşme imzalayabilirler. Ancak profesyonellikten amatörlüğe dönüş yapan futbolcular bu haktan yararlanamazlar.

                              

Birinci transfer ve tescil döneminde bir kulüp adına tescili yapılan amatör futbolcuların ikinci transfer ve tescil döneminde profesyonelliğe geçmeleri için futbolcunun yaşına Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 6 bakılmaksızın, mevcut amatör tescil işleminden kulübü ile karşılıklı olarak vazgeçmeleri zorunludur.


28/02/2024

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

-PROFESYONEL FUTBOLCU; Bir kulüple yazılı sözleşme yapmış olan ve kendisine futbol faaliyetleri kapsamında yaptığı harcamalardan daha fazla miktarda ödeme yapılan futbolcudur.

 

-AMATÖR FUTBOLCU; Profesyonel futbolcu tanımı dışında kalan tüm futbolcular amatör futbolcu olarak kabul edilirler.

 

Bir maç ile ilgili gerçekleşen ulaşım, konaklama, malzeme, sigorta, beslenme ve antrenman giderlerinin karşılanması futbolcunun amatör statüsünü bozmaz. 

 

Profesyonel takımlar, lig statülerinde aksi belirtilmediği sürece resmi lig ve kupa müsabakalarında amatör futbolcu oynatamazlar

 

-RESMİ MÜSABAKA: Kulüplerin Özel Müsabaka ve Turnuvalar hariç olmak üzere, resmi lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa müsabakaları FIFA ve Konfederasyonlar tarafından düzenlenen organize futbol kapsamındaki kulüpler arası müsabakaları,

 

-ELEKTRONİK FUTBOLCU TESCİL SİSTEMİ: Tüm futbolcuların 12 yaşından itibaren tescil bilgilerini elektronik bilgi alışverişinde bulunmak için otomatik programlama ara yüzü (API) aracılığı ile FIFA Connect Sistemine bağlayan ve bu kapsamda her bir futbolcuya FIFA ID numarası verilmesinin zorunlu olduğu çevrimiçi elektronik bilgi sistemini,

 

-FIFA KİMLİĞİ (FIFA ID): FIFA Erişim Sistemi tarafından kulüp ve futbolculara verilen dünya çapında tanınabilirliğini sağlayan kayıt bilgilerini,

 

-ELEKTRONİK OYUNCU PASAPORTU (EPP): Bir futbolcunun 12. Yaş günün bulunduğu takvim yılından itibaren; statüsü (amatör veya profesyonel), kayıt türü (transfer veya geçici transfer), kayıtlı olduğu kulüp/kulüplerin bilgileri (antrenman kategorisi dahil) de dahil olmak üzere kariyeri boyunca sahip olduğu tüm tescil bilgileri ile bunların ilgili federasyonlarının kayıtlı olduğu, birleştirilmiş elektronik belgeyi,

 

-TRANSFER TAZMİNATI: Sözleşme ihlalinden kaynaklanan tazminatlardan farklı olarak; sözleşmenin karşılıklı sona erdirilmesi ve futbolcunun transferinin sağlanması karşılığında, futbolcunun yeni kulübünün eski kulübüne ödediği veya ödemeyi taahhüt ettiği tazminatı,

 

-KÖPRÜ TRANSFER : İlgili kanun, statü, talimat ve genelgelerin uygulanmasını önlemek ve/veya gerçek ve tüzel kişilere karşı hile yapmak üzere, aynı futbolcunun birbirine bağlı olan ve bir aracı kulübe transferini içerecek şekilde gerçekleştirilen ardışık iki ulusal veya uluslararası transferini,

 

KORUMA DÖNEMİ: Profesyonel futbolcunun 28 yaşından önce imzaladığı sözleşmelerin yürürlüğe girmesini takip eden üç yıllık veya üç sezonluk dönemi (önce gelen esas alınmak şartıyla) ya da profesyonel futbolcunun 28 yaşından sonra imzaladığı sözleşmelerin yürürlüğe girmesini takip eden iki yıllık veya iki sezonluk dönemi (önce gelen esas alınmak şartıyla)


28/02/2024

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

Hisseleri oranında paydaşların salt çoğunluğu ile alınan karara katılmayanların arsa payları, Başkanlıkça rayiç değeri tespit ettirilerek ve bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.

 

Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde bu paylar, riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında tespit edilen rayiç bedeli dönüşüm projesini gerçekleştirecek olan Başkanlık, idare veya TOKİ tarafından ödenmek suretiyle satın alınır.

 

Hak sahibinin borçlanmasının gerekmesi durumunda borçlanma bedeli üzerinden hak sahibi ile sözleşme yapılır ve borçlanma bedelinin tamamı ödenmeden tapudan ferağı verilmez, yani tapu eski hak sahibine geçmez.

 

Hak sahibine düşecek bağımsız bölümün Başkanlıkça belirlenen süreler içerisinde teslim alınmaması dururumda, hak sahibinin bağımsız bölümü üzerindeki hakkı sona erer. Dönüşünden önceki taşınmazın değeri güncellenerek hak sahibi adına açılacak vadeli bir hesaba yatırılır ve bu durum hak sahibine bildirilir.

 

Ancak hak sahiplerinin yeni tapu bedelleri neye göre belirlenecek, yine tebligat düzenlemesine göre hak sahiplerinin tebligatlardan ve bildirimlerden haberdar olmaması ihtimali çok yüksektir.

 

Hak sahiplerinin hakkını teslim almaması veya alamaması halinde hakkının sona erecek olması kabul edilemez bir düzenlemedir.


01/02/2024

Av. Bayram Ali Hacımustafaoğlu

bottom of page